สินเชื่อฉุกเฉิน บัตรออมสิน ให้ยืมเงิน 30,000 บาท ผ่อน 1,000 ไม่ต้องค้ำ ได้ทุกอาชีพ

สินเชื่อเงินกู้ยืม จากทางธนาคาร ออมสิน มาแนะนำกัน สำหรับ บริการสินเชื่อ บัตรกดเงินสด PEOPLE CARD สินเชื่อเงินกู้ยืม รูปแบบบัตรกดเงินสด จา ธนาคาร ออมสิน ที่วงเงินกู้ยืม สูงสุดที่ 30,000 บาท ไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคล ค้ำประกัน สมัครอนุมัติสามารถกดเงินใช้ได้เลยทันที

สินเชื่อออมสิน บัตรกดเงินสด PEOPLE CARD เป็นสินเชื่อเงินกู้ยืม เอนกประสงค์ ในรูปของวงเงินสินเชื่อหมุนเวียน เพื่อเป็นวงเงินสำรองให้ท่านนำไปใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคตามความต้องการ วงเงินสูงสุด 30,000 บาท โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคล ค้ำประกัน สมัครได้ทุกอาชีพ พร้อมกดใช้เมื่อได้รับอนุมัติ

 

สินเชื่อบัตรกดเงินสด PEOPLE CARD เพียงแค่มีรายได้ขั้นต่ำ 7,000 บาทต่อเดือนขึ้น ก็สามารถสมัครขอ สินเชื่อเงินกู้ยืม ได้แล้ว อัตราดอกเบี้ย ค่าบริการ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ รวมกันสูงสุดไม่เกินร้อยละ 28 ต่อปีพร้อมทั้ง ฟรี ค่าธรรมเนียมกดเงินสด และที่สำคัญข้อดีคือถ้าไม่ได้ใช้วงเงินบัตรไม่เสียดอกเบี้ย

สินเชื่อออมสิน บัตรกดเงินสด PEOPLE CARD ตัวนี้ เหมาะกับผู้ที่ต้องการจะหา สินเชื่อเงินให้กู้ยืม เพื่อสำรองใช้จ่ายในครอบครัวในช่วงเวลาฉุกเฉินเร่งด่วน ชูจุดเด่นด้วยการสมัครที่ไม่จำเป็นต้องใช้หลักทรัพย์มาค้ำประกันใดๆ เพียงมีเงินเดือนน้อยอยากจะขอกู้ยืมเงินสามารถทำได้หรือไม่ บัตรกดเงินสด ออมสินเพียงมีเงินเดือนที่ 7000 บาท ก็สมัครได้เเล้ว ซึ่งเมื่อได้รับ อนุมัติวง เงินกู้ยืม แล้ว ก็สามารถ กดเงินสด ใช้ได้เลยทันที หากสนใจดูรายละเอียดการสมัครตามนี้ได้เลย


 


รายละเอียด สินเชื่อ PEOPLE CARD

วงเงินกู้ยืม

-วงเงินกู้ยืม สูงสุดได้ไม่เกิน 30,000 บาท

จุดเด่น

-มีรายได้ขั้นต่ำ 7,000 บาทต่อเดือนไปก้สมัครได้

-ไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน

อัตราดอกเบี้ย

-อัตราดอกเบี้ย สูงสุดไม่เกินร้อยละ 28 ต่อปี

คุณสมบัติผู้สมัคร สินเชื่อ PEOPLE CARD

-มีอายุครบ 20 ปีขึ้นไป

-รายได้ประจำ อายุไม่เกิน 60 ปี

-ผู้ประกอบอิสระ / เจ้าของกิจการ อายุไม่เกิน 65 ปี

-มีสัญชาติไทย

อายุงาน ดังนี้

  • ผู้มีรายได้ประจำ ต้องมีอายุงานในที่ทำงานปัจจุบัน ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
  • ผู้ประกอบอาชีพอิสระ/เจ้าของกิจการ ต้องประกอบอาชีพ หรือดำเนินธุรกิจ ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไ

วิธีสมัคร สินเชื่อ PEOPLE CARD

เอกสารที่ใช้สมัคร สินเชื่อ PEOPLE CARD

ผู้มีรายได้ประจำ

1.สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน

2. ต้นฉบับ/สำเนาสลิปเงินเดือน หรือ ต้นฉบับ/สำเนาหนังสือรับรองเงินเดือน

3. Statement หรือสำเนาบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน พร้อมหน้าสมุดบัญชีที่ระบุชื่อ – เลขที่บัญชี

 


อาชีพอิสระ / เจ้าของกิจการ

1. สำเนาบัตรประชาชน

2. เอกสารแสดงการดำเนินธุรกิจ 1 ปี

3. ต้นฉบับ/สำเนาเอกสารแสดงรายได้ย้อนหลัง 6 เดือน หรือเอกสารแสดงการเสียภาษี เงินได้ หรือเอกสารอื่นๆ

4. Statement หรือสำเนาบัญชีธนาคารในนามผู้สมัครย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมหน้าสมุดบัญชีที่ระบุชื่อ – เลขที่บัญชี