สินเชื่อ ธ.ก.ส.ลงทะเบียนกู้ยืมเงิน 10,000 บาท ไม่ต้องมีคนค้ำ ด้วยเงื่อนไขง่ายๆ เช็คเลย

ธ.ก.ส.ส่ง”โครงการสินเชื่อสู้ภัย COVID-19″ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องในการดำรงชีวิตให้แก่ประชาชน  โดยปล่อยวงเงินกู้รายละไม่เกิน 10,000 บาท ,ปลอดเงินต้นและดอกเบี้ย 6 งวดแรก และอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.35 ต่อเดือน ทั้งนี้ประชาชนผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนสินเชื่อสู้ภัยโควิดผ่านช่องทางไลน์ ตั้งแต่วันนี้ -30 กันยายน 2565

 

สำหรับประชาชนที่สนใจกู้ในโครงการสินเชื่อสู้ภัย COVID-19 ตรวจสอบช่องทางและเงื่อนไขดังนี้

ชื่อโครงการ

 • โครงการสินเชื่อสู้ภัย COVID-19

ระยะเวลาโครงการ

 • สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ -30 กันยายน 2565

ช่องทางการขอสินเชื่อ

 • Line : @BAACFamily
 • เงื่อนไข -คุณสมบัติ ข้อมูลเบื้องต้นโครงการโครงการสินเชื่อสู้ภัย COVID-19

  1. เป็นเกษตรกรหรือลูกจ้างภาคการเกษตรที่ได้รับผลกระทบ โดยสามารถลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือ ผ่าน ธ.ก.ส. ทั้งเป็นลูกค้าเดิมและไม่เป็นลูกค้า (อายุ 20-70) กรณีประชาชนทั่วไปให้ติดต่อรับบริการที่ธนาคารออมสิน

  2. เมื่อกรอกข้อมูลลงทะเบียนแล้ว ธนาคารจะตรวจสอบข้อมูล และแจ้งนัดหมายให้ไปใช้บริการตามสาขาที่ระบุจากการลงทะเบียน ยกเว้นลูกค้าเดิม ต้องใช้บริการตามสาขาที่ตนสังกัดเป็นลูกค้า

  3. วงเงินสินเชื่อรายละไม่เกิน 10,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 0.35% ต่อเดือน (Flat rate) โดยปลอดการชำระต้นเงินและดอกเบี้ย 6 เดือนแรก เริ่มชำระตั้งแต่เดือนที่ 7 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ผู้ขอกู้เงินสามารถเลือกกำหนดชำระเป็นรายเดือน ราย 3 เดือน หรือ ราย 6 เดือน ตามที่มาของรายได้โดยมีกำหนดระยะเวลาชำระเสร็จสิ้นไม่เกิน 30 เดือน นับจากวันกู้

  4. เป็นสินเชื่อไม่ต้องใช้หลักประกัน

  5. สิ้นสุดการจ่ายสินเชื่อภายในวันที่ 30 กันยายน 2565

  6. ผู้ที่สนใจที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์สามารถลงทะเบียนผ่านระบบ LINE : @BAACFamily โดยไม่ต้องไปติดต่อที่ธนาคาร (ธ.ก.ส. จะเปิดให้เกษตรกรยื่นความประสงค์ผ่านทาง Line: @BAACFamily ได้ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง) และเมื่อทำการลงทะเบียนแล้วให้รอรับ SMS การนัดหมายจากสาขาต่อไป

  ธ.ก.ส.ส่ง”โครงการสินเชื่อสู้ภัย COVID-19″